Newsflash

"犹太人是要神迹,希利尼人是求智慧,我们却是传钉十字架的基督,在犹太人为绊脚石,在外邦人为愚拙;"-哥林多前书1:22-23
 

Latest Events

没有活动项目

Events Calendar

« < 十月 2020 > »
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
首页
首页
前一月 前一周 后一周 下个月
以年份检视 以月份检视 以星期检视 今天的活动 搜索 跳到指定月份
活动项目于 星期 :
May 31 2020 - June 06 2020
May 31  
June 01  
June 02  
June 03  
June 04  
June 05  
June 06  JEvents v1.4.2   Copyright © 2006-2007

© 2020 China Horizon