Newsflash

"犹太人是要神迹,希利尼人是求智慧,我们却是传钉十字架的基督,在犹太人为绊脚石,在外邦人为愚拙;"-哥林多前书1:22-23
 

Latest Events

没有活动项目

Events Calendar

« < 十月 2020 > »
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
首页
首页
前一月 前一周 后一周 下个月
以年份检视 以月份检视 以星期检视 今天的活动 搜索 跳到指定月份
活动项目于 星期 :
August 09 2020 - August 15 2020
August 09  
August 10  
August 11  
August 12  
August 13  
August 14  
August 15  JEvents v1.4.2   Copyright © 2006-2007

© 2020 China Horizon